Åpningstider menighetskontoret

Menighetskontoret har endret åpningstidene til mandag og onsdag fra 10:00 til 13:00. Dette gjøres i hovedsak i den hensikt å få bedre tid til saksbehandling.
Tlf.: 75760830 epost: menighetskontoret@gildeskal.kommune.no

2014-09-18 | Les mer
Jente med grønn og blå malte hender

Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø rekrutterer fosterhjem fra Bindal i sør – til

Behov for fosterhjem

Behovet for flere fosterhjem i Nordland er stort!
Barn og ungdom som flytter i fosterhjem er som alle barn og ungdom. De har ulike behov.
Vi trenger å rekruttere mange og ulike familier til barn og ungdom i alderen 0 -18 år!

2014-09-08 | Les mer
Norwegianmagasinet_SALT1_200x139

SALT forførte Norwegian-magasinet

Norwegianmagasinet, som ligger i alle stollommer på Norwegians flygninger til inn- og utland, har fått øynene opp for SALT og har i siste nummer 20 sider om SALT og andre attraksjoner i regionen, under overskriften "welcome to the hottest town in Scandinavia".

2014-09-03 | Les mer
SALT på Dagsrevyen_200x118

SALT - Vellykket åpning gir stor oppmerksomhet i media

Mange ble overrasket, og selv store forventninger ble overgått da SALT åpnet 29.- 31. august. Her er lenker til en del av hva media har publisert de siste dagene:

2014-09-01 | Les mer
Gildeskål kommune | Postboks 54, 8138 Inndyr | Tlf: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | | Org.nr.: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS