Folkehelseprofil 2017

Folkehelseprofilen for Gildeskål 2017 er klar.

I februar publisert Folkehelseinstituttet nye profiler for hele landet.

2017-03-27 | Les mer
Paragraf

Høring; Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Gildeskål kommune

I juni 2016 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og i helse- og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgntjenester, kriterier og ventelister.

2017-03-20 | Les mer
Fjelltrim-figur

Utdeling av Fjelltrimkrusene for 2016

 

Vi har den glede av å invitere til utdeling av Fjelltrimkrusene for 2016. Utdelingen finner sted i gapahuken i Nygårdsjøen havn, onsdag 29. mars kl. 18.00.

 

2017-03-15 | Les mer
Swimmer[1]_201x134

Renovering av bassenget

Kommunen er nå i gang med anbudsrunde nummer to etter at det var liten respons første gang. Frist for tilbud er i uke 12. Målet er at bassenget skal være ferdig renovert og klart til bruk når neste skoleår starter.

2017-03-14 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS