bored_reading_paper_800_5342

Gårdbruker og fiskeoppkjøper Daniel Danielsen og hustru Lotte f. Norums legat

Legatets formål er å gi støtte til videreutdannelse av enhver art av ungdom i Nordland fylke. Etterkommere av legatstiftere og ungdom fra Gildeskål kommune har fortrinnsrett.

2014-10-23 | Les mer

Asfaltering på Inndyr

Mandag 27.oktober starter Nordasfalt asfaltering av kommunale veier på Inndyr. Private som ønsker å bestille asfalt kan ta kontakt med Remi Slettmyr hos Nordasfalt på

tlf 971 43 793. 

2014-10-21 | Les mer
logo mhn

Søknad om utsett av fôringsflåte på lokalitet 28036 Langskjæran, frist 5-11-2014

Offentlig utlysning Marine Harvest Norway AS - Lokalitet Langskjæran

Marine Harvest har sendt inn søknad den 28 august 2014 om tillatelse til utsett av fôringsflåte på lokalitet 28036 Langskjæranfor matfisk av laks, ørret og regnbueørrettil kommersielt formål i Gildeskål kommune. Søknaden er nå sendt til kommunen for offentlig utlysning og kommunal behandling. 

2014-09-30 | Les mer
Plankart_200x200

Reguleringsplanforslag for Lakshaugen nord. Høringsfrist 10. november 2014

Varsel om offentlig ettersyn

2014-09-26 | Les mer
Gildeskål kommune | Postboks 54, 8138 Inndyr | Tlf: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | | Org.nr.: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS