First Lego League

First Lego League turnering på Inndyr

FLL-turneringa for Salten blir i år arrangert på Inndyr. Dagen er 8. november, og hele 35 lag er påmeldt. Til konkurransen stiller 17 lag fra Steigen, Bodø, Fauske, Gildeskål, Beiarn og Meløy. Deltakerne på FLL-lag er mellom 10 og 16 år.

2014-10-31 | Les mer
gifaslogoliten1_200x116

Søknad Gildeskål Forskningsstasjon AS: Tillatelse til akvakultur av tare på lokalitet Oldervika.

Gildeskål Forskningsstasjon AS har søkt om tillatelse til å etablere og drive akvakultur av makroalger (tare) på lokalitet Oldervika i Gildeskål kommune, Nordland fylke, datert 5. september 2014. Kompetansen til behandling av saker om vannlevende planter (herunder tang og tare) som følger av akvakulturloven er ikke delegert til fylkeskommunene. Derfor har departementet den saksbehandlende og koordinerende rollen som fylkeskommunen vanligvis har i saker om akvakultursøknader.

2014-10-30 | Les mer
faucet_drip_earth_800_3454_90x120

Redusert vanntrykk Arnøyene

Grunnet arbeid med testing av nye pumper, fylling av vanntårn mm, må det påregnes redusert vanntrykk i perioder for våre abbonenter på Arnøyene. Arbeidet vil pågå frem til torsdag 30.oktober. Vi beklager de ulemper dette vil måtte nedføre.

2014-10-28 | Les mer
bilde reg plan_200x266

Søknaden ble behandlet av Kommunestyret i møte den 02.10.2014 som saksnr 53/14

Vedtatt reguleringsplan Sjømo bolig- og hytteområde, Mevik planid 201206

Søknaden ble behandlet av Kommunestyret i møte den 02.10.2014 som saksnr 53/14.

2014-10-28 | Les mer
Gildeskål kommune | Postboks 54, 8138 Inndyr | Tlf: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | | Org.nr.: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS