Lillesund

Melding om vedtak: Reguleringsplan for Lillesund, Sund, planID 201205

Kommunestyret vedtok i møte 19.05.16, sak 21/16, detaljreguleringsplan Lillesund på Sund. Kommunestyrets vedtak innebar noen endringer fra høringsforslaget.

Plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser er revidert i henhold til kommunestyrets vedtak. Dokumentene finner du nedenfor. I tillegg er de lagt ut på servicetorget på kommuneshuset.

 

2016-07-14 | Les mer
Foto: Terje Rakke

Olsok 2016 på Gildeskål kirkested

Tradisjonen tro blir det markering av Olsokdagen den 29. juli

2016-07-13 | Les mer
SV7993

Varsel om sprenging ifm geofysiske undersøkelser

Elkem Kvartsittbrudd på Mårnes, Sandhornøya, Gildeskål kommune.
Sprengningene blir utført tidlig på morgenen mellom 0600-0800  tirsdag 12. juli.

2016-07-08 | Les mer
Sykkelutleie c_200x142

Nytt tilbud

Sykkelutleie i Gildeskål

Reiselivsbedriftene i Gildeskål satser på sykkelturisme og Slow Travel. Gildeskål vekst tilbyr nå uteleie av sykler som en del av utstyrssentralen.

2016-07-08 | Les mer
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS