Skedsmo-Parkering_Handicapparkering

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Med HC-Kort kan du parkere på
* Parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede
* Offentlige avgiftsparkeringsplasser, uten å betale avgift og utover tidsbegrensning

Krav til søker
For å søke om HC-Kort må du oppfylle følgende krav:
* Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander.
* Du må kunne dokumentere behov for parkering ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.

Slik søker du HC-Kort
Dette må du ha med i søknaden:
* Passfoto med navnet ditt påskrevet på baksiden
* Kopi av førerkort
* Kopi av kjøreattest fra lege, dersom søkeren er over 75 år

Skjema for søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede, og legeerklæring finner du HER
Forskrift for parkeringstillatelse for forflytningshemmede finner du HER

Søknaden sendes per post til:
Gildeskål kommune
Pb. 54
8138 Inndyr

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS