Kartportal, illustrasjon

Kartportal og planregister

Vår kartportal viser informasjon om eiendommer, arealplaner, reguleringsplaner, mm., og vil være til hjelp om du skal bygge, kjøpe eiendom, etc. Den er også koblet til den statlige tjenesten Se eiendom, der du kan få detaljer informasjon om eierforhold.

Kartportalen finnes på to plattformer:

  • Kommunekart (velg kommune i menyen oppe til venstre)
  • Gisline (krever Internet Explorer med tillegget Silverlight)

Kartportalen er koblet til kommunens planregister. planregister er alle planer registrert som er startet opp, i behandling og vedtatt eller avvist. På hver enkelt plan (unntatt noen eldre planer) finnes det planbestemmelser, kart og planbeskrivelse jf. plan- og bygningslovenObs! Det er fortsatt enkelte mangler som gjør at noen av lenkene i planregisteret ikke fungerer, og vi setter pris på om du tipser oss om dette med en epost til Anders Owrenn. 
Dersom du trenger hjelp eller har spørsmål, ta kontakt med servicekontoret.
 

Hjelp til bruk av kartportalen i Gisline