Kommunereform - Presentasjon mai-16_201x149

Folkemøtene - Rådmannens presentasjon

Folkemøtene om kommunereformen avholdes 23. - 30. mai. Rådmannens presentasjon av 0-alternativet og den politiske plattformen for en sammenslåing med Bodø m/fl blir presentert på folkemøtene. Lysarkene fra denne presentasjonen finner du her.

2016-05-24

Intensjonsavtale underskrevet

Ordførerne i de 7 kommunene Steigen, Værøy, Røst, Bodø, Gildeskål, Saltdal og Rødøy har signert intensjonsavtale og har fremforhandlet en politisk plattform for en ny stor kommune i Salten. 

2016-05-12
Folkemøte, clipart_200x125

Folkemøter om kommunereformen

I forkant av den rådgivende folkeavstemningen om kommunestruktur, vil det bli avholdt folkemøter slik:

  • Nygårdsjøen oppvekstsenter mandag 23. mai kl. 18.00-20.00
  • Storvik oppvekstsenter tirsdag 24. mai kl. 18.00-20.00
  • Inndyr skole onsdag 25. mai kl. 18.00-20.00
  • Sandhornøy skole og barnehage torsdag 26. mai kl. 18.00-20.00
  • Sørarnøy skole og barnehage mandag 30. mai kl. 17.00 - 19.00
2016-04-27
Intensjonsgrunnlag_200x123

Kommunereform - Stå alene eller slå sammen?

Et felles intensjonsgrunnlag for kommunene Steigen, Røst, Saltdal, Gildeskål, Rødøy og Bodø skal legge grunnlag for videre dialog mellom kommunene. Samtidig har rådmannen utredet muligheten for at Gildeskål kan bestå som egen kommune.

2016-02-10
Kommunereformen

En kort fakta-oversikt

Kommunereformen

I Sundvolden-erklæringen står det at «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Regjeringen vil foreta en gjennom av oppgavene til fylkeskommunen, fylkesmennene, og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.

2014-05-28
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS