Kulturmidler

Kulturmidler 2017

Frist for å søke kulturmidler for 2017 er 15. april. Alle lag og foreninger kan søke.

 

Det kan søkes om kulturmidler til:

  • Aktivitetstilskudd
  • Etableringstilskudd
  • Utdanning/kurs
  • Vedlikehold og drift av samfunnshus
  • Vedlikehold og drift av idretts- og friluftsanlegg

Rammen for kulturmidler blir vedtatt av kommunestyret ved behandling av budsjett i desember. Rammen ble i budsjettet for 2017 vedtatt fordoblet og "potten" er på kr. 220 000,-

Søknadskjema finner du her: Søknadsskjema kulturmidler

Fordeling av kulturmidler blir behandlet i Levekårsutvalget møte i mai 2017.

 
Søknadsfrist:15. april
 
 
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS