valglogo_gull_bokmaal

Fylkesting- og Kommunestyrevalg - valgresultater

Her finner dere foreløpig valgresultat for Gildeskål kommune:

http://valgresultat.no/nordland/gildesk%C3%A5l?type=ko&år=2015

2015-09-15
Valglogo

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved Fylkesting- og Kommunestyrevalget må du stå i manntallet. Manntallet for den enkelte krets i Gildeskål kommune er lagt til offentlig ettersyn på disse stedene:

2015-07-17
valglogo_gull_bokmaal

Valg 2015 - Tidligstemming

Velgere som ønsker det, kan stemme i perioden 1. juli - 9. august 2015. Ta kontakt for å avtale tid.

Ta med legitimasjon.

Kontakt postmottak@gildeskal.kommune.no eller 75 76 06 41for mer informasjon.

2015-06-30
Valglogo

Valg 2015 - Forhåndsstemmer

Velgere som ønsker det, kan forhåndsstemme i perioden 10. august - 11. september.

2015-06-30
valglogo_gull_bokmaal

Valg 2015 - Stemme hjemme?

Personer som på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan søke om å få avgi stemme hjemme eller der vedkommende oppholder seg. Personer som oppholder seg på institusjoner trenger ikke å søke.

2015-06-30
Valglogo

Valg 2015 - Valgdagene

Kommunestyret i Gildeskål har vedtatt at det skal avholdes valg både søndag 13. september og mandag 14. september.

Valgstyret har vedtatt tid og sted for stemmegiving disse dagene.

2015-06-30
valglogo_gull_bokmaal

Valg 2015 - Valglistene

Det var kommet inn 8 valglister med tilsammen 91 personer ved fristens utløp 31. mars 2015 kl. 12.00. Disse partiene har levert valglister: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Partiet De Kristne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre/Kristelig Folkeparti. Valglistene er godkjent av Valgstyret. Se oversikten her: Godkjente valglister 2015 Gildeskål kommune.pdf

2015-06-01
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS