Norsk flagg vaier i vinden

17. mai: Dette gjelder

– Vi kan ikke glippe nå, derfor vil de gjeldende nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17. mai, sa kultur- og likestillingsminister Abid Raja under pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag.
Kommunens ledelse vil drøfte feiringen av 17. mai i Gildeskål førstkommende mandag.

Med gjeldende regler og råd betyr det at:

  • Du kan ha besøk av 5 gjester i private hjem og hytter. Om alle gjestene tilhører samme husstand kan dere være flere, men det må kunne holdes avstand.
  • Utenfor private hjem kan det maksimalt samles 10 innendørs og 20 personer utendørs.
  • På innendørs offentlige arrangementer kan man være maksimalt 10 personer uten fast tilviste plasser.
  • Med faste plasser på offentlige arrangementer kan man være inntil 100 personer innendørs.
  • På offentlige arrangementer kan 200 personer samles utendørs. Det er tillatt med 600 dersom man fordeler dem på tre kohorter, og det er faste tilviste plasser og minst 2 meter avstand mellom kohortene.

Les mer på regjeringens nettsider.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS