Ordfører og varaordfører


Ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap)

Petter Jørgen Pedersen er født og oppvokst på Sandhornøya, der han har bodd mesteparten av sitt liv.
Han er utdannet i maskin/mekaniker-faget, har fagbrev i akvakultur og høgskoleutdanning i samme fag.
Arbeidserfaring har han som bussjåfør og gårdbruker, og han har vært røkter og driftsleder hos Stolt Seafarm / Marine Harvest.
Petter Jørgen kom inn i kommunestyret ved valget i 2007, og ble da leder for hovedutvalg plan og drift. Ved valget i 2011 ble han valgt til ordfører.

Kontakt: ordforer@gildeskal.kommune.no, mob 415 18 645

 

Varaordfører Thrond Gjelseth (Frp)

Thrond Gjelseth er født i Nannestad og oppvokst på stlandet. I 1980 flyttet han nordover til Gildeskål og har bodd der siden.
Han er gift og har 3 barn og 3 barnebarn.
Han er utdannet stuert og har tileggsutdannelse i personal,sosialfaglig og spesial-pedagogisk retning.
Arbeidserfaring har han innen kokk/stuert,hotel og restaurant på land og til sjøs og attføringsfaglig arbeid på NAV. De siste 8 årene har han vært daglig leder for Gildeskål Vekst AS.
Han har sittet 5 perioder i kommunestyret. (20 år), i formannskapet de siste 8 årene, og vært leder for levekårsutvalget i to perioder.
Ved valget 2015 ble han valgt til varaordfører.
Kontakt: thrond@gildeskal-vekst.no, mob 97 57 94 00

 
 
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS