Vi gir deg oppdatert informasjon fra Gildeskål kommune og nasjonale myndigheter om korona-situasjonen og hvilke tiltak som nå er i gang for å stoppe spredning av Korona-viruset (COVID-19). Bruk menyen til venstre eller snarveiene i høyremenyen for å finne det du trenger.
Send gjerne tips til oss.

country_flags_of_the_world_400_clr_7670.png Info: Arabic, English, Polski, Tigrinja

 

 

 

Skilt forbud opphevet

Korona

Særreglene for Salten og Bodø oppheves

Kommunene i Salten og Statsforvalteren i Nordland er enige om å be regjeringen om at de særskilte reglene etter kapittel 5a og 5c ikke videreføres etter 11.4.2021.  

2021-04-09
Koronavaksine

Registrering for vaksinering

Gildeskål kommune er i gang med koronavaksinering etter de nasjonale retningslinjene for prioritering.
Nå åpner vi for at alle over 18 som ønsker koronavaksine, kan registrere seg i vaksinasjonskø. Registreringen skjer digitalt, og er også et system for timebestilling. 

2021-04-08
Vaksinesprøyte

Vi klare for risikogruppe 4

Koronavaksine til flere

Etter påske vil vi begynne med å kalle inn risikogruppe 4 til vaksinering:

 • Alle født mellom 1947 og 1956
 • Alle i aldersgruppen 18-64 i følgende risikogrupper:
  • Gjennomgått organtransplantasjon
  • Alvorlig nyresvikt
  • Immunsvikt
  • Alvorlige nevrologiske sykdommer
  • Pågående kreftbehandling
  • Har hatt blodkreft de siste fem år
2021-03-27
Bilde av koronavirus

Følg anbefalingene som påbud:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen strengere nasjonale tiltak. 
I Gildeskål gjelder også reglene etter Covid19-forskriftens 5c, så for å gjøre det enkelt sier vi:
Følg regjeringens anbefalinger som om de er påbud.

2021-03-26
Til 11 april[1]

Til 11. april

Smittverntiltakene etter 5c forlenges

– Smittesituasjonen i Bodø er ustabil og i utvikling. Selv om smitten i de omkringliggende kommunene foreløpig er lav, er de bekymret for spredning av smitte fra Bodø. Bodø og de ni omkringliggende kommunene ønsker at regjeringen skal videreføre de regionale tiltakene på samme nivå som nå. Regjeringen forlenger derfor tiltakene til og med 11. april, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

2021-03-17
Munnbind

Riktig bruk av munnbind

Munnbind kan forebygge at du smitter andre og kan redusere risikoen for at du blir smittet selv. Dersom du bruker det feil, øker sjansen for at du kan bli smittet.
Les mer om korrekt bruk av munnbind på nettsidene til Helsenorge.

2021-03-17
FHI logo_kort

Gjelder også for Gildeskål:

Norske helsemyndigheter pauser AstraZeneca-vaksinen

På grunn av melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, velger Norge å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

2021-03-11
Mennesker avstand

Korona-pandemien (Oppdatert 23.3.2021)

Retningslinjer for bruk av kommunens lokaler

Den alvorlige smittesituasjonen i Bodø og Salten gjør at Covid19-forskriftens kapittel 5c gjelder i Gildeskål t.o.m. 11. april. Det betyr at de kommunale lokalene bare er tilgjengelig for fritidsaktiviteter for barn og ungdom opp til 20 år, med disse presiseringene:

2021-03-02
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS