Kalender

Kategori:
Kalender:
Fra:
Til:
RSS feed
2020-02-21
11:00 - 13:00 Morsmålsdagen
2020-02-23
11:00 Familiegudstjeneste i Gildeskål hovedkirke på fastelavns søndag Religion
2020-02-26
19:00 - 21:00 Årsmøtet i Gildeskål turlag
2020-02-27
Administrasjonsutvalget møte
2020-02-27
Formannskapsmøte
2020-03-11
19:00 - 21:00 Årsmøte Saura Helselag Generell
2020-03-12
Kommunestyremøte
2020-03-26
Møte Arbeidsmiljøutvalget
2020-04-20
Møte Eldrerådet
2020-04-20
Møte Råd for likestilling av funksjonshemmede
2020-04-20
Møte Ungdomsrådet
2020-04-21
Møte Plan og eiendomsutvalget
2020-04-22
Møte Levekårsutvalget
2020-04-30
Formannskapsmøte
2020-05-14
Kommunestyremøte
2020-05-25
Møte Eldrerådet
2020-05-25
Møte Råd for likestilling av funksjonshemmede
2020-05-25
Møte Ungdomsrådet
2020-05-26
Møte Plan og eiendomsutvalget
2020-05-27
Møte Levekårsutvalget
2020-05-27
20:00 Forfatterbesøk av Edvard Hoem
2020-06-02
Formannskapsmøte
2020-06-18
Kommunestyremøte
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS