Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Hjemmesykepleie_200x320

Hjemmesykepleie

De som har sykdom eller funksjonshemming kan få tilbud om pleie og omsorg i eget hjem. Hjemmesykepleien skal bidra til og gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen og legge til rette for at persone skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

 

Henvendelser om hjelpemidler rettes til:
Åpen omsorg Fastlandet Tlf 75 76 07 31 / 48 30 03 85
eller
Åpen omsorg Øyene Tlf 75 75 85 00 / 97 56 16 80

Søknad kan sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr.
Tlf 75 76 07 50

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS