Foredrag

Åpenhet rundt selvmord

Vi inviterer til foredrag av Odd Eidner og Ronny Olsen med temaet Åpenhet om selvmord mandag 12. desember kl. 18.00-20.00 på Heimsjyen. 

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Hvert år er det mer enn 600 personer i Norge som velger å forlate livet, og enda flere som forsøker.
Bak selvmord finnes komplekse årsaker. Derfor må forebygging skje der folk lever livene sine.
Kunnskap og åpenhet rundt selvmord er en viktig del av forebyggingsarbeidet.
Vi inviterer derfor til et foredrag av Odd Eidner og Ronny Olsen, med temaet "Åpenhet rundt selvmord", mandag 12. desember kl. 18.00-20.00 på Heimsjyen.
Hør Odd Eidner og Ronny Olsen snakke om:
-Selvmord i et samfunnsperspektiv
-Hvordan kan hver enkelt av oss bidra i forebygging av selvmord?
-Sorgen etter å ha mistet i selvmord
-Oppfølging av etterlatte etter selvmord
Odd Eidner er prest og Fylkesleder i Leve Nordland. Ronny Olsen er rådgiver ved avdeling for folkehelse og lokal samfunnsutvikling i Nordland Fylkeskommune, og arbeider blant annet med nullvisjon for selvmord.
Det blir kaffe og enkel servering.
Foredraget er gratis og åpent for alle.
Vi håper du vil ta deg tid til å delta. Vi står sammen om forebygging av selvmord ❤
 
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS