Mange mennesker

Årsmøtetid

I mange lag og foreninger er det nå tid for årsmøter. Vi ber om at man følger de nasjonale reglene og anbefalingene.

Gjeldende nasjonale regler pr. 1.3.2021 sier at man kan ha maks 100 deltakere på offentlige arrangement med faste, tilviste sitteplasser innendørs.
De nasjonale anbefalingene er at arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS