Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Marisko

Åsen/Kjeldalen naturreservat

Åsen-Kjeldalen naturreservat ble fredet ved kgl.res. 15.12.2000 som del av verneplan for rik løvskog i Nordland. Verneområdet ble utvidet 25.02.2011. Her finner vi blant annet forekomster av hassel, mange orkideer og en kalksjø med sjeldne og svært kravfulle arter.

For mer informasjon, forskrifter og kart, les her:

 Åsen-Kjeldalen naturreservat

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Konst. kommunedirektør Marianne Stranden. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS