Administrasjonsutvalget 2011-2015

Administrasjonsutvalget er et partsammensatt utvalg, med 5 politikere som er valgt av Kommunestyret, og 3 ansatte som er valgt av arbeidstakerorganisasjonene.

Formannskapet er arbeidsgivers representanter i Administrasjonsutvalget.
Disse personene er valgt av arbeidstakerorganisasjonene:

 

Administrasjonsutvalget
Faste representanter Personlige vararepresentanter
Solveig Andersen
Lill Jorunn Madsen

1. Gunhild Holte
2. Liv Heidi Breivik

Monika Andreassen Hege Seljeseth

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS