Møte Eldrerådet

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no

: Fjernmøte
Tid: mandag 20. april 12:00
http://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsyn...