Møte Levekårsutvalget

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no

: Fjernmøte
Tid: onsdag 27. mai 09:00
Politikk
http://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsyn...