Møte Råd for personer med funksjonsnedsettelse

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no

: Fjernmøte
Tid: mandag 25. mai 09:00
http://møte i Råd for personer med funks...