Møte Ungdomsrådet

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no

: Fjernmøte
Tid: mandag 25. mai 10:00