AVLYST Kommunestyremøte

Ordfører har bestemt at møtet avlyses pga få saker.

Tid: torsdag 12. november
Politikk