Formannskapsmøte

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no

Arrangør: GILDESKÅL KOMMUNE
: Fjernmøte
Tid: mandag 30. november 09:30
Politikk
https://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsy...