Møte Levekårsutvalget

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no

Arrangør: GILDESKÅL KOMMUNE
: Fjernmøte
Tid: onsdag 18. november 08:30
Politikk
https://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsy...