Møte Plan og eiendomsutvalget

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no
Vær obs på at møtet starter med befaring i Ertenvåg havn, for deretter å bli gjennomført som fjernmøte (digitalt)

: Fjernmøte
Tid: torsdag 19. november 09:00
Politikk