Møte Ungdomsrådet

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til bakhei@gildeskal.kommune.no

: Fjernmøte
Tid: mandag 16. november 09:00
https://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsy...