Elgfest

Høsttakkefest etter elgjakta.Servering av elggryte. Salg av øl og vin. Bindende påmelding til Birger Willumsen, tlf 99637464 innen 1. november. Forbehold smittesituasjon Covid19

Arrangør: VELFORENINGEN U.L LYKKENS PRØVE
: Forsamlingshuset Øyjord, Sandhornøy
Tid: lrdag 7. november 19:00
Generell