Møte Råd for personer med funksjonsnedsettelse

De som ønsker å være tilhørere til møtet bes sende en epost til linsva@gildeskal.kommune.no

Arrangør: GILDESKÅL KOMMUNE
: Fjernmøte
Tid: onsdag 14. april 09:00
https://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsy...