Åpent møte: Konsesjonsvilkår Forsåga / Sundsfjordvassdraget

Bør konsesjonsvilkårene endres?
Konsesjonsvilkårene for Forsåga og Sundsfjordvassdraget kan revideres fra 2022.
Gildeskål kommune skal utrede om vi skal be om endring av vilkårene for konsesjon.

Arrangør: Gildeskål kommune
: Kommunestyresalen, Inndyr
Tid: onsdag 16. juni 18:00
https://www.gildeskal.kommune.no/boer-kons...