Høytidsgudstjeneste med nattverd på 1. juledag

Høytidsgudstjeneste med nattverd på 1. juledag. Kollekt til Kirkens Nødhjelp.

Arrangør: GILDESKÅL MENIGHET
: Gildeskål hovedkirke
Tid: lrdag 25. desember 12:00
Religion