Møte Kommunestyret

Vi oppfordrer tilhørere til å følge med på kommunens Web-TV.

Arrangør: GILDESKÅL KOMMUNE
: Kommunehuset, kommunestyresalen
Tid: torsdag 20. januar 09:00
Politikk
https://innsyn.gildeskal.kommune.no/eInnsy...