KJØLVIKA

Kunngjøring

Akvakultursøknad til offentlig ettersyn

30.10.17 - 30.11.17

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad om akvakultur Gildeskål kommune

Søker: Seafood Security AS 996197944

Søknaden gjelder: Artsendring fra torsk til laks, ørret og regnbueørret

Lokalitet: 18715 Kjølvika

Koordinater hjørnepunkter anlegg 

A 67 10.516 14 17.194

B 67 10.555 14 17.570

C 67 10.482 14 17.620

D 67 10.443 14 17.243

Kommunen opplyser om at søknad er i tråd med plan. Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn av kommunen. Søknaden med alle relevante dokumenter kan også leses på kommunens nettside. Eventuelle merknader til søknaden må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

Frist for merknader settes til torsdag 30.11.2017 

E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no

KJØLVIKA.jpg

Kjølvika_kart.pdf

Erklæring overdragelse kjølvika.pdf

kjølvika_nytt_anlegg.jpg

Søknad_artsendring.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS