Hybel til leie

Allmenn taksering i Gildeskål kommune i 2019

Gildeskål kommunestyre har vedtatt at det i løpet av 2019 skal gjennomføres ny taksering av alle eiendommer som får utskrevet eiendomsskatt i kommunen. Ny takst vil danne grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt fra og med 2020.

Det er sendt ut brev med informasjon til alle eiere av fast eiendom i Gildeskål kommune. Brevet finner du her.

Gildeskål kommune har ansatt midlertidig 6 besiktigere for taksering av eiendomsskatt. Besiktigerne vil kontrollmåle og vurdere skjønnsmessige hensyn for hver eiendom. Besiktigerne har ifølge Eskl § 31 – 5, rett til å ta bilder av eiendommen til bruk for takseringa. Alle besiktigere vil bære vest m/logo og ID-brikker som bevis på at de jobber på vegne av kommunen.

Besiktigelse blir i hovedsak gjort i løpet av sommeren og høsten.

I juni vil besiktigelse av eiendommer i følgende områder prioriteres: Inndyrområdet, Skauvoll, Sandhornøy,Nygårdsjøen, Storvik, Mevik og Grimstad.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS