Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Anmoder folk om å ikke reise til Salten

Ordføreren i Gildeskål kommune har sammen med de andre ordførerne i Saltenkommunene skrevet følgende anmodning til regjeringen:

Situasjonen rundt Covid-19 er svært alvorlig for landet vårt, både i et helse- og samfunnsperspektiv. Samtidig er det noen deler av landet vårt som fortsatt er i en relativt gunstig situasjon, med lite (eller ingen) vertikal smitte per nå.

Vi i de 10 kommunene i Salten vil på det sterkeste anmode myndighetene om å gjennomføre tiltak for å hindre at smitten brer seg også nordover. Vi registrerer at stadig flere kommuner «stenger» kommunegrensene og innfører kommunale karantener for de som har vært lengre Sør i Norge. Det hadde vært en stor fordel om det kom nasjonale tiltak og føringer for dette, da vi opplever at det kan være konsekvenser ved å stenge kommunegrenser eller innføre karantenekrav for ferdsel mellom kommunene som ikke er framkommet.

Dersom man makter å holde situasjonen i nord på det nivået vi er nå, med lave antall smittede og god smittesporing, vil vi kunne opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og forhåpentligvis også komme i posisjon til å bidra for å avhjelpe i det arbeidet som må gjøres med den eskalerende situasjonen i Sør-Norge.

Vi vil nå anmode folk om ikke å reise fra sør til nord dersom de ikke strengt tatt må det, og samtidig oppfordre folk til å følge rutinene for karantenekrav for de som har vært i utlandet – men vi mener samtidig at det er et nasjonalt ansvar å hindre spredning i landet vårt, og at smitten sprer seg fra sør til nord. Derfor ber vi myndighetene treffe tiltak er effektive for å hindre smitten i å spre seg til Nord-Norge.

Med vennlig hilsen
Ida Pinnerød, Ordfører i Bodø
Marlen Rendall Berg, Ordfører i Fauske
Rune Berg, Ordfører i Saltdal
Britt Kristoffersen, Ordfører i Nye Hamarøy
Wibeke Aasjord Juul, Ordfører i Steigen
Sigurd Stormo, Ordfører i Meløy
Inger Monsen, Ordfører i Rødøy
Bjørn Magne Pedersen, Ordfører i Gildeskål
Monika Sande, Ordfører i Beiarn
Gisle Erik Hansen,Ordfører i Sørfold

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS