Korona (Covid-19)

Informasjon om situasjonen og om tiltak oppdateres forløpende på denne nettsiden.

Arbeidsmiljøutvalget 2011-2015

Arbeidsmiljøutvalget er et partsammensatt utvalg i henhold til Arbeidsmiljøloven. Utvalget består av 10 medlemmer; 5 medlemmer utpekt av rådmannen og 5 medlemmer valgt av arbeidstakerorganisasjonene.

 

Arbeidsmiljøutvalg 2011-2015
  Faste representanter Personlige Vararepresentanter
Arbeidsgiver Geir Mikkelsen - rådmann Helge Akerhaugen- økonomisjef
  Wenche O. Bergheim-Evensen - Ass. rådmann Heidi Mortensen - personal
  Inger E. Fagervik - oppvekst - skole
  Bente Sundsfjord - helse og sosial Rune Reisænen - Plan og utvikling
  Anne Grete Mosti - pleie og omsorg Trine Ågnes - Åpen omsorg
Arbeidstakere Johnny Halvorsen - Hovedverneombud Svein Christensen - vara Hovedverneombud
    Eva Kristiansen - Fagforbundet
  Eva Seljeseth - Fagforbundet Anne Marie Danielsen - Fagforbundet
  Bjørnar Thoresen - Nito Vesla Christensen - FO
  Ida Kristiansen - NSF Marit Rosvold Nilsen - Utdanningsforbundet
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS