Arkitekt workshop på Nygårdsjøen og Inndyr

I en drøy uke har vi hatt besøk av ti arkitektstudenter. De fikk i oppgave å tenke ut hvordan Nygårdsjøen og Inndyr kan se ut i framtiden, under ledelse av Sami Rintala. Målet med denne workshopen og ideskissene er å inspirere alle som bor i Gildeskål kommune til hvordan man kan utvikle samfunnet vi bor i i årene framover.

Fra hele verden
Det var viktig å få en god miks fra mange forskjellige kulturer. Studentene kom fra land som Italia, Australia, Brasil, Tsjekkia, Sverige, Nederland, Georgia med mer. Med deres kreative evner som arkitekter, sammen med erfaringer og tenkemåter fra sitt lokalsamfunn, var målet at vi i Gildeskål skulle bli utfordret på måten vi tenker sentrumsutvikling på.  

Oppgaven
Oppgaven var i utgangspunktet enkel: Hvordan skal framtidens Gildeskål se ut? Et åpent spørsmål, men med mange hensyn å ta. I denne fasen skulle studentene jobbe med Nygårdsjøen og Inndyr. Til våren vil det jobbes med Våg og Sør-Arnøy.

Sami Rintala ledet studentene gjennom workshopen.«Det fine med å være arkitekt er at man kun tegner husene, man bygger dem ikke. Det gjør at i en oppgave som dette, med den korte tiden man hadde til rådighet, måtte se bort fra en del praktiske utfordringer og andre hindringer for å kunne realisere tankene. Det er derfor viktig at alle ser på skissene som inspirasjon til å tenke nytt og større.» sier Sami Rintala

Gjennomføringen
Studentene delte de seg opp i to grupper, med ansvar for hvert sitt område. I research-fasen brukte de mye tid på å gå rundt på de aktuelle områdene, studere kart og planer, og ikke minst snakke med folk de møtte i områdene.

«Vi brukte mye tid til å snakke med folk vi møtte når vi var ute på befaring. Spesielt det å snakke med ungdom i området hjalp oss mye til å bryte opp i de litt satte tankene på hvordan ting er og skal være» sier en av studentene.

Underveis i prosjektet jobbet studentene mer eller mindre dag og natt for å komme i mål, men de fikk også forsøke seg på fiske, høre historier om lokale severdigheter og en tur på Fordypningsrommet på Fleinvær.

Resultatet
Selv om oppgaven var sentrert rundt områder på Inndyr og Nygårdsjøen, ønsket studentene å jobbe mer helhetlig i nærmiljøet. Det resulterte i flere ideer både med tanke på å bygge lokalsamfunn, tilrettelegge for overnatting og hytter, og gjøre områdene mer attraktiv for besøkende.

Etter presentasjonen kom til slutt studentene med en stor takk til Gildeskål Kommune, lokalsamfunnet og alle de involverte i prosessen. De anbefalte også kommunen å gjøre lignende workshops med andre kreative næringer som kunstnere og grafisk designere. Ved å gjøre dette mente de man kan bygge opp et lokalsamfunn som tenker nytt, legger bedre til rette for at besøkende skal sitte igjen med et godt inntrykk, og ikke minst at alle i Gildeskål blir enda mer stolt av kommunen sin.

Boligfelt.jpgBrua.jpgFjordhus.jpg

Havna.jpg

Industri.jpg

Kirketoppen_kirkekysten.jpg

Kompakte_fjordhus.jpg

Kulturhuset.jpg

Lokalt_marked.jpg

Myrhus.jpg

Overnatting.jpg

Slipen.jpg

Tidevannsbasseng.jpg

Torget.jpg

Tursti.jpg

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS