Avlastning og korttidstilbud

Avlastning

Kommunen har tilbud om avlastning for personer som har omsosorgoppgaver for omsorgs og pleietrengende. Avlastning skal sørge for nødvendig fritid, ferie for de som har omsorg for andre. Avlastning kan gis på institusjon, i tilrettelagte boliger, i hjemmet  og i bofellesskap.

Tjenesten er gratis.

Søknad sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter  8140  Inndyr.     Tlf 75 76 06 00

 

Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold i institusjon eller dagopphold ved eldresenter. Vi har tre typer korttidsopphold, døgnopphold, dagopphold eller nattopphold.

Betalingssatser for korttidsopphold er hjemlet i forskrift om egenbetaling for kommunale pleie og omsorgstjenester. Se priser pleie og omsorg i menyen til høyre.

Søknad sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr. Tlf 75 76 06 00

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS