Aktive barn

Barn og ungdom under 5c-bestemmelsene

Gildeskål kommune er sammen med flere andre kommuner i Salten underlagt spesielt strenge smittevernsrestriksjoner – kapittel 5C-bestemmelsene i Covid19-forskriften.
Beredskapsrådet i kommunen har lagt vekt på å opprettholde kulturtilbud og fritidsaktiviteter i en utfordrende og vanskelig situasjon. 

Fritids-/ ungdomsklubber kan etter 5C-bestemmelsene holdes åpne. Den kommunale ungdomsklubben på Inndyr er åpen, andre må gjøre en selvstendig vurdering av dette og iverksettes nødvendige tiltak for smittevern. 

Skolene holder gymsalene sine åpne for fysiske aktiviteter/trening på kveldstid for elever fra egen skole – det vil si at tilbudet blir gitt under forutsetning av at elevene er fra samme kohort, og at de til enhver tid gjeldende smittevernsbestemmelser følges opp.  

Det kan gjennomføres korøvelser for barn under 20 år. Norges korforbund har utarbeidet retningslinjer for hvordan korøvelser kan gjennomføres i samarbeid med smittevernsmyndighetene, slik at alle kan være trygge på at korøvelsene gjennomføres etter smittevernsbestemmelsene. 

5c –bestemmelsene gjelder frem til og med 11.04.2021. Men det kan skje endringer på kort varsel, bl.a. for gult nivå (trafikklysmodellen) og for smittevernplanene for barnehager og skoler.  

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS