Velkommen til SFO!

Gratis SFO i 12 timer også for 2. trinn!

Fra 1. august 2023 gjelder gratis SFO i 12 timer også for elever på 2. trinn. Dette er ikke noe du som foresatt trenger å søke om.

2023-06-21
Storvik, Gildeskål. Foto: Silje Nordgård

Storvik barnehage trenger vikarer!

Ved Storvik barnehage er det akutt behov for vikarer. Ta kontakt med styrer Linda Oldervik på tlf. 918 93 755 dersom du ser at dette er en rolle som kan være interessant for deg!

2023-06-07
Søknadsfrist, barnehage og SFO

1. mars er søknadsfrist for barnehage og SFO

Vi minner om at 1. mars er søknadsfrist for plass i barnehage og SFO. Søknad sendes via kommunens hjemmeside både for barnehage og SFO.

2023-02-20
Gildeskål kommunes stand ved Nord universitet

Karrieredag på Nord universitet

Torsdag 26. januar ble det arrangert karrieredag for lærerstudenter ved Nord universitet.  Gildeskål kommune var selvsagt representert med stand.

2023-01-27
Stilisert bilde av barn på SFO

Skoleåret 2022-2023:

12 timer gratis SFO for elever på 1.trinn

I Statsbudsjettet for 2022 ble følgende vedtatt:
Fra høsten 2022 innføres det 12 timer gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn. Tilbudet gjelder hele SFO-året, også i skolens ferier. SFO i Gildeskål kommune har stengt i juli måned. 

2022-07-05
Rødsildre på Langholmen

Reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger

Kommunestyret vedtok i møte 19.12.2017 reglement for bosetting og kvalifisering av nybosatte flyktninger

2018-01-23
stick_figure_proposing_on_knee_800_wht_3471

Kommunale vigsler

Fra 1. januar 2018 har kommunen myndighet til å gjennomføre vigsler.

2017-12-14
colored_hand_circle_800_3432_200x200

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

 

2017-05-16
Bokorm1

6. og 7. trinnet ved Inndyr skole i lesekonkurranse

Nå er høstens lesekonkurranse i regi av Norli over, og 6. og 7. klasse ved Inndyr skole har gjort en formidabel innsats.

2017-01-05

- til våre barns beste!

Barn, skole og familie

stick_figure_family_portrait_800_2962_175x200.jpg

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige elle private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. (FNS barnekonvensjon Art. 3.)

 

Gildeskål kommune ønsker bidra til å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Sammen med familien har vi et felles ansvar for å legge til rette for at alle barn får den nødvendige omsorg og opplæring de trenger.

Alle mennesker er forskjellige og det er mangfoldet som gjør samhandling med andre givende og utfordrene. Vi har ulike behov og ulike forutsettninger i livet. Et felleskap skal ta vare på enkeltindivitet og være med å utvikle det potensiale som ligger i oss alle til det beste for både en selv og samfunnet rundt.

Vi arbeider for at barn og unge skal utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de;

  • - kan ta vare på seg selv og andre
  • - er motivert for videre læring og utvikling gjennom livsløpet
  • - kan fungere godt i arbeidslivet
  • - tar del i felleskapet på fritiden
  • - tar samfunnsansvar

Under punktene barnehage, barnevern, grunnskole og psykologisk tjeneste vil dere finne informasjon om tilbudene vi gir til barn, unge og familie i Gildeskål kommune.

 

2012-11-15
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS