Barnehageplass_199x94

Barnehage og SFO - Hovedopptak 2021

Trenger du barnehage- eller SFO-plass fra august 2021?

2021-02-08

Barnehagene i Gildeskål kommune

childcare walking line  800  5665

Barnehagene i Gildeskål kommune har til tross for ulik struktur og stor ulikhet i barnetall et godt samarbeid. 

2018-09-04
colored_hand_circle_800_3432_200x200

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

 

2017-05-16

Erklæring om helsetilstand

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. 

2015-05-07
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS