Barnehagene i Gildeskål kommune

Gildeskål kommune har fem barnehager. Den største ligger på Inndyr, en ligger i Storvik, mens de øvrige tre ligger i tilknytning til skolene på Sandhornøy og Sør-Arnøy, samt oppvekstsenteret på Nygårdsjøen.
 

2018-09-04
Barnehagebarn

Foresattportal for barnehageplass

Gildeskål kommune bruker nå Visma Flyt Barnehages Foresattportal der foresatte kan:

  • søke første gang
  • endre eller si opp plass
  • søke overføring til annen barnehage
  • søke redusert betaling

 

2021-08-17
colored_hand_circle_800_3432_200x200

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en nasjonal ordning som skal sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.

 

2017-05-16

Erklæring om helsetilstand

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foresatte. 

2015-05-07
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS