Til foreldre/foresatte

Barnehagene: Er barnet ditt sykt?

For å hindre spredning av smitte i barnehagene, er det viktig at barnet holdes hjemme om det er sykt. Ved symptomer på koronavirus, ber vi om at man følger anbefalingene fra Helsenorge om å teste barnet.

Sykt barn.pngDet blir veldig sårbart om vi får smitte i barnehagen, og derfor er det ekstra viktig å få stanset det så tidlig som mulig. I tillegg er det stadig noen rundt oss som er ekstra sårbare for smitte.

Symptomer på koronavirus/covid19

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer. Er du usikker på om du har symptomer på koronavirus, bør du teste deg. Men barn med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver ikke å holdes hjemme eller testes.

Covid-19, forkjølelse, influensa eller allergi?

Både covid-19 og influensa er luftveisinfeksjoner, forårsaket av virus. Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor er hovedregelen nå, får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du teste deg for korona. Dette gjelder også om du får en vanlig forkjølelse.
Symptomene på allergi, kan i noen tilfeller være ganske like symptomene på koronavirus, slik som tett eller rennende nese, nysing, rennende eller kløende øyne og hos noen astmatisk besvær. Pollenallergi gir derimot ikke vondt i halsen, kroppsverk eller feber slik som koronavirus kan.

Når bør du teste deg?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av korona/covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

  • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon. 
  • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19. Testing bør gjøres både i starten av karantenetiden og etter minst syv døgn etter siste nærkontakt. 
  • Ved smitteutbrudd og utvidet testing av andre kontakter.
  • Alle som får varsel i Smittestopp-appen.
  • Andre grupper etter vurdering av lege.
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronavirus.
  • Husstandsmedlemmer til person i reisekarantene.

Testing av barn

Dersom barn får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon (det siste døgnet), bør barnet holdes hjemme og bli testet for covid-19. Dette gjelder særlig dersom barnet har flere symptomer samtidig eller har nedsatt allmenntilstand. 
Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers i god allmenntilstand, behøver det ikke holdes hjemme eller bli testet. 
Se også Folkehelseinstituttets flytskjema for når barn skal holdes hjemme.

Ta kontakt med Gildeskål legekontor for mer informasjon om hvordan testingen av barn foregår. 

2021-09-28 Petter Kjærnes