Barnehagene i Gildeskål kommune

Gildeskål kommune har fem barnehager. Den største ligger på Inndyr, en ligger i Storvik, mens de øvrige tre ligger i tilknytning til skolene på Sandhornøy og Sør-Arnøy, samt oppvekstsenteret på Nygårdsjøen.
 

Inndyr barnehage

Inndyr barnehage er en treavdelings barnehage bygd i 1992. Barnehagen har en småbarnsavdeling (Tott) for 0-2 år og avdelingene Knoll for 3-4 år og Trulte for 4-6 år.
Barnehagen har åpent 07.15 - 16.30.

Kontaktinformasjon:
Tlf., barnehage:  Tott: 908 67 108, Knoll: 918 99 106, Trulte: 908 78 699
Styrer Therese Olsen: tlf.: 918 93 755  olsthe@gildeskal.kommune.no

 

 

Storvik barnehage

Storvik barnehage er bygd i 1994. Barnehagen har en avdeling og er aldersblandet 0-6 år. 
Barnehagen har åpent 07.15 - 16.15.

Kontaktinformasjon:
Tlf., barnehage: 489 51 427
Styrer Therese Olsen: tlf.: 918 93 755 olsthe@gildeskal.kommune.no

 

Nygårdsjøen barnehage

Barnehagen inngår i Nygårdsjøen oppvekstsenter, og har én avdeling.
Barnehagen har åpent 07.00 - 16.30.

Kontaktinformasjon:
Tlf., barnehage: 489 15 328
Styrer Randi Myrvoll: tlf.: 418 50 014, myrran@gildeskal.kommune.no

 

Sandhornøy barnehage

Barnehagen ligger i samme bygg som Sandhornøy skole.
Barnehagen har åpent 07.15 - 16.15.

Kontaktinformasjon:
Tlf., barnehage: 489 51 626
Styrer Anncike Strømsnes Helland: tlf.: 926 46 564, oroann@gildeskal.kommune.no

 

Sør-Arnøy barnehage

Barnehagen ligger i samme bygg som Sør-Arnøy skole.
Barnehagen har åpent 07.45 - 16.15

Kontaktinformasjon:
Tlf., barnehage: 919 11 780
Styrer Eva Fagermo: tlf.: 474 83 293, fageva@gildeskal.kommune.no

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS