Brosjyre_beredskap_forside_200x232

Informasjonsbrosjyre

Beredskap i Gildeskål

Brosjyren "Når krisen inntreffer" fra Gildskål kommune sendes i dag ut med posten til husstander i kommunen.

Brosjyren gir informasjon om hvordan kommunens ledelse vil håndtere kriser som oppstår. Her finnes også informasjon om hvordan kontakt kan oppnås om telefon-/mobilnett er ute, og om hvordan kommunen vil varsle sine innbyggere i en krisesituasjon.

Vi oppfordrer alle til ta vare på brosjyren. Eiere av fritidsboliger er varslet via mobil/telefon om at brosjyren kan leses og lastes ned på kommunens nettsider.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS