doctor_listening_to_patients_heart_800_5442_150x200

Besøk til legekontoret

Kjære alle innbyggere i Gildeskål kommune: spesielt angående besøk til legekontoret.

Som dere alle nok har fått med dere, nærmer viruset seg også vår kommune. I den forbindelse er det nødvendig å gjøre noen tiltak for besøkende til legekontoret.

Vi må be om at kun personer som har timeavtale på legekontoret, kommer innom. For reseptbestilling, spørsmål og annet ber vi om at dere ringer legekontoret. Videre må vi be om at ingen har med seg følge til legekontoret med mindre strengt nødvendig. Barn kan ha med seg 1 foresatt til legetime. Søsken kan ikke være med, med mindre de selv også har time. Legene vil i større grad enn før ha hjemmekontor, og det vil derfor bli økt forekomst av videokonsultasjoner. Dersom du er usikker på om din problemstilling lar seg løse ved videokonsultasjon, ber vi om at du ringer og diskuterer med legekontoret på forhånd.

Vi takker for forståelsen for at vi må gjøre disse tiltakene. Vi vil understreke at legekontoret har åpent både for vanlige og øyeblikkelig hjelp-timer, og vi ber om at alle som føler behov for kontakt med legekontoret ringer oss. Men vi er helt avhengige av at dere ringer først, fremfor å møte direkte.

Nina Ihle Hadland
Kommunelege

Tlf 75 40 38 88

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS