Gildeskål gamle kirke - kirka ved marmorvegen

Boken om Gildeskål gamle kirke

I 2013 ble det gjennomført et grubleseminar i og rundt Gildeskål gamle kirke. Resultatet ble blandt annet denne boken - "Gildeskål gamle kirke, Marmorkirka ved nordvegen"

Gildeskål gamle kirke er Nordlands best bevarte middelalderkirke. Kirka står fortsatt med sitt rike inventar som da den gikk ut av bruk i 1881. Selv om kirka er minst 850 år gammel, er den aldri blitt fullstendig undersøkt, og den rommer fortsatt mange gåter og uløste spørsmål.

Hva var opphavet til gildet som gav navn til kirka og preste- gjeldet? Er den viet til St. Thomas av Canterbury, apostelen Tomas eller en annen helgen? Hvorfor ligger kirka her og ikke på en av stor-gårdene i prestegjeldet? Inneholder alteret stadig relikvier? Hvordan så kirka ut i middelalderen? Hvorfor ble den bygget av marmor?

Slike spørsmål sto sentralt da tolv norske middelalderforskere møttes i 2013 for å finne ut mer om kirka, kirkestedet og gildet som må ha møttes her. For å få bredest mulig innsikt ble laget satt sammen av kunsthistorikere, arkeologer, en historiker og en geolog. Tre intense dager med undersøkelser ga ny innsikt om flere ting. Denne boka er en samling rikt illustrerte artikler som forteller om både det vi visste fra før, det vi vet nå, og det vi kan håpe på å finne ut i framtida. At Gildeskål kirkested ikke er ferdig utforsket, er bare én av attraksjonene ved dette historiske samlingsstedet ved nordvegen - leia mot nord.

Vil du kjøpe boken? Det er mulig på følgende steder:

  • Coop Inndyr
  • Joker Sørarnøy
  • Coop Nygårdsjøen
  • Joker Inndyr
  • Spar Sandhornøy
  • Byggtorget Boteknikk
  • Kommunens servicetorg

 

Prisen er kr. 375,-

 

Ved ønske kan vi sende bøker til dere. Prisen blir da kr. 450,-/st inkl. frakt. Ta i så fall kontakt med Heidi Bakke på mail: bakhei@gildeskal.kommune.no

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS