Nummererte områder, se tabell_200x200

Boligtomter på Inndyr til salgs/vurderes solgt

Her finnes det kontaktinformasjon til private tomteeiere som vurderer/skal selge tomt som er regulert til boligformål.

Disse eiere skal kontaktes. Se på kart for tilhørende eiendommer som kan fradeles til boligformål.

Kart: Inndyr sentrum eller Inndyr nord

 

Eiendomsnummer

Nr. på kart

Kontaktperson

Telefon:

Email:

25/12

1

Vibeke Hernes

48123171

vihar@online.no

25/437

2

Håkon Olav Eilertsen

90552772

 

25/43 + 25/50

3

Brit Henriksen

91605860

brithenriksen@gmail.com

25/10

4

Håkon Olav Eilertsen

90552772

 

25/565

5

Nils Arve Sandberg

48026777

nilsarvesandberg@gmail.com

         

25/9

7

Dag Frode Hansen

22244536

 

25/512

8

Linn Renee Sakariassen

99225159

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS