Vikan bomstasjon

Bompengeinnkreving på RV 80 Vikan

Bomstasjonen rv. 80 Vikan settes i drift når Tverlandsbrua åpner for trafikk lørdag 9. november 2013. Nå kan du tegne AutoPASS-avtale.

Bompengeselskapet Veipakke Salten AS starter innkreving noen timer etter at brua åpner. Eksakt dato annonseres så snart dette er avklart.

Har du AutoPASS-brikke og avtale allerede?
Dersom du har avtale med Veipakke Salten AS fra før, trenger du ikke gjøre noe som helst. Avtalen vil automatisk gjelde også for rv. 80 Vikan. 

Hvis du har avtale fra et annet selskap, kan du bruke denne på rv. 80 Vikan også, dersom du ikke har reservert deg for bruk i flere bompengeanlegg.

Les mer på nettsidene Statens vegvesen

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS