Bostøtte

Alle henvendelser om bostøtte rettes til NAV Gildeskål.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og i Gildeskål kommune er det NAV som har all kontakt med søkere.

En kort film forklarer hvordan man går frem for å finne ut om man kan få bostøtte og hvordan man søker.

Infofilm bostøtte.jpg

 

 

 


 

 

Les mer om bostøtte og hvordan man søker HER

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS