Bredbånd og mobilnett bygges ut

Gildeskål kommune bygger ny digital infrastruktur med bredbånd og 4G mobilnett i samarbeid med NFK, NK-nett og Telenor.

Tilgang til digital infrastruktur med tilstrekkelig kapasitet og stabilitet vurderes i dag som en naturlig del av et velfungerende samfunn - på lik linje med vann, energi og vei. Gildeskål kommune har derfor satt i gang arbeid for å gi innbyggere og bedrifter i kommunen tilgang til høyhastighets datanett og 4G mobilnett. Både stat og kommune forutsetter i stadig større grad at innbyggerne skal gjøre bruk av bredbåndstjenester i sin kontakt med det offentlige, og viktige private velferds- og trivselstjenester krever bredbånd.

For å legge til rette for en offensiv utvikling i kommunen, har Gildeskål kommune tildelt kontrakter for utbygging av digital infrastruktur til:
NK-nett AS - høyhastighetsbredbånd
Telenor - 4G dekning

Prosjektet har en samlet ramme på  10.715.000 kr, hvorav Nordland fylkeskommune bidrar med kr. 3.435 mill.  og Gildeskål kommune betaler 7.280 mill.

Utbyggingen er forventet ferdigstilt innen 1. september 2016.

Spørsmål angående abonnement og utbyggingsprogresjon rettes til leverandørene.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS