Bruk av kommunevåpen

Regler for bruk av Gildeskål kommunes kommunevåpen, vedtatt av formannskapets i sak 110/88

  1. Kommunens enerett til bruk av sine kommunevåpen er hjemlet straffelovens § 328, pkt. 4.
  2. Kommunevåpenet kan brukes på trykksaker, i stempler og segl av samtlige kommunale institusjoner og etater. Flagget benyttes i samsvar med Lov nr. 2 av 29. juli 1933 om flagging fra kommunens offentlige bygninger.
  3. Gildeskål kommunevåpen tillates ikke brukt på bygninger, skip, båter, biler, sykler o.l. eller på brevpapir, kort, konvolutter eller andre gjenstander på en måte som kan gi feilaktig inntrykk av at eieren eller brukeren innehar offentlig stilling eller tjeneste.
  4. Det er ikke lovlig adgang for firmaer, næringsdrivende, private, koporasjoner eller organisasjoner å bruke kommunevåpenet som emblem, uten at formannskapets tillatelse er innhentet i hvert tilfelle.
  5. Er tillatelsen gitt som nevnt i pkt. 4 er det en prinsipiell betingelse at kommunevåpenet gjengis i korrekt form, i riktige proporsjoner og riktige farver. Formannskapet kan kreve at prøver av bruksområdet skal følge søknaden. 
  6. Tildeling av kommunevåpen i form av jakkemerker, flagg, skjold eller i andre utforminger til enkeltpersoner, organisasjoner eller til andre, kan skje i samråd med ordfører og rådmann.
  7. Dispensasjon fra ovenstående regler kan bare gis av formannskapet.
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS