Hjelp oss å spare penger og miljø

Bruk digital postkasse - Nå leveres også faktura digitalt

Ved å bruke digital postkasse får du raskere post fra stat og kommune, samtidig som du sparer miljøet for utsending av fysiske brev og hjelper det offentlige til å jobbe mer effektivt. Har du opprettet elektronisk postkasse, får du nå kommunale fakturaer digitalt

Velg digital postkasse.JPGHvorfor trenger du digital postkasse?

En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon. Skal du kunne motta viktige brev fra det offentlige digitalt, må du ha digital postkasse.

Med en digital postkasse hos e-Boks eller Digipost kan du også motta digital post fra private virksomheter samme sted som du mottar post fra det offentlige.

Det er en rekke fordeler ved å opprette en digital postkasse:

  • Det er tryggere enn all annen postgang.
  • Det er gratis å bruke.
  • Du mottar og oppbevarer viktige brev ett sted, både fra private og offentlige virksomheter.
  • Du får viktige brev der du er.

Viktig å være klar over når du har opprettet digital postkasse:

  • Har du tidligere mottatt faktura på papir fra kommunen, vil du nå motta faktura i den digitale postkassen.

  • Har du tegnet avtale på digital postkasse, kan du ikke si opp avtalen.

  • Ønsker du en annen distribusjonsform, som avtalegiro eller e-faktura, må du ta kontakt med din bank for å tegne en slik avtale.

Innbygger kan velge enten e-Boks eller Digipost for å motta digital post fra det offentlige. Dette gjør du på www.norge.no

To valg: Digipost eller e-Boks

Du kan velge mellom to postkasser - Digipost eller e-Boks. Postkassene er likestilte og begge tilfredsstiller strenge krav til sikkerhet. Det er gratis å opprette og bruke postkassen. Du kan enkelt bytte postkasse senere hvis du ønsker det.

Slik skaffer du deg en digital postkasse:

  1. Finn fram din elektroniske ID (e-ID), for eksempel din BankID.
  2. Gå til e-Boks eller Digipost for  mer informasjon om den enkelte postkassen. Velg den postkassen du vil ha.
  3. Følg instruksjonene fra e-Boks eller Digipost for å opprette postkasse.

Når du har opprettet postkasse hos en av de to, vil din digitale postkasseadresse automatisk legges inn i det nasjonale kontaktregisteret. Du vil da få en SMS fra Difi som bekrefter ditt valg av postkasse. Da er du klar til å ta imot post digitalt fra det offentlige. Når du får brev, blir du varslet på SMS eller e-post.

Snurr film:

Les mer:

En grundigere presentasjon om hvordan innbygger kan velge og bytte digital postkasse og om hvordan man bruker postkassene hos Digipost og e-Boks (pdf).

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS