BUA Gildeskål har åpnet!

BUA Gildeskål åpnet 25. nov. for publikum! Her kan du låne gratis tur, sports- og fritidsutstyr. BUA Gildeskål skal gjøre det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. 

Bilde2
Frivillig medarbeider Vilde på BUA Gildeskål

Hensikten med BUA er å gi flere muligheten til å være fysisk aktive gjennom å teste flere forskjellige aktiviteter, uten å være avheng av å kjøpe f.eks. ski, telt, sykkel eller skøyter. På denne måten ønsker vi å bidra til bedre folkehelse, mindre forskjeller og lavere forbruk.  

 

nettsiden www.bua.io kan man lage seg en låneprofil samt se hva BUA Gildeskål har av utstyr. Normal utlånstid for utstyret er 1 uke.
Velkommen innom!

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS